SUPERFOSFATY

Stosuje się według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny,
zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas.

SUPERFOSFAT PYLISTY

    • NAWÓZ WE, PYLISTY, TYP A.2.2a
    • SUPERFOSFAT PROSTY P (Ca, S) 17-(24-30)

SUPERFOSFAT GRANULOWANY

    • NAWÓZ WE, GRANULOWANY • TYP A.2.2a
    • SUPERFOSFAT PROSTY P (Ca, S) 19-(25-31,5)